Text...

  • ambulant.jpg

WIE ZIJN WIJ

 

WAAROM WMC?

VISIE & MISSIE
Workmate Company is in 2010 opgericht door twee maatschappelijk betrokken ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting opleiding, participatie en/of werk, ongeacht de mate van de beperking of de wijze van financiering. Dit doen we met grote professionaliteit en kennis op het gebied van de handicap en vanuit een maatschappelijke visie: werk en participatie leiden tot meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Voor deelnemers bij wie uitstroom niet tot de mogelijkheden of wensen behoort, is er een passende werkplek binnen de specialistische dagbesteding. We zijn een jong bedrijf, maar momenteel al uitgegroeid tot ruim 130 cliënten en 40 werknemers en daar zijn we trots op!

Workmate Company onderscheidt zich doordat het een no-nonsensebeleid heeft: het gezamenlijk zorgen voor een goed resultaat heeft de hoogste prioriteit; de hiërarchie binnen het bedrijf is niet van belang, omdat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het gezamenlijke doel. De werknemers zijn professioneel en gediplomeerd en hebben dus verstand van zaken. De mogelijkheden van de deelnemer worden daardoor van alle kanten belicht en doorgelicht.

Workmate Company is ontwikkelingsgericht en heeft haar pijlen gericht op het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de deelnemer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dat wat er is en vanuit daar wordt aansluiting gezocht. Workmate Company kan zich in drie woorden definiëren: creatief, inventief en innovatief. Wij kiezen voor een integrale benadering en handelen daar ook naar. Deelnemers krijgen bij Workmate Company alle kansen om te ervaren, te vertrouwen en te leren, maar ook om zelf kansen te creëren, zodat alle mogelijkheden en talenten benut worden.


ZORG AANBOD

Wij bieden allerlei vormen van zorg: ambulante zorg,beschut wonen, leerwerktrajecten en arbeidsmatige
dagbesteding. Vaak is er een combinatie gemaaktvan de verschillende vormen zorg, zodat de
deelnemer volledig in beeld is. Dit vergroot dekansen op succes. De leerwerktrajecten die wijbieden zijn heel divers, omdat wij samenwerken metveel scholen, zorgaanbieders en ondernemingen. Ook voor de deelnemers voor dagbesteding is er ruime keuze: we hebben een hout-, metaal- en keramiekwerkplaats, twee locaties waar horeca en detailhandel wordt gecombineerd en diverse werkruimtes voor montage-, inpak- en vouwwerk.

DOELGROEPEN

Workmate Company gelooft in de kracht van diversiteit. Mensen met verschillende ondersteuningsvragen en kwaliteiten vullen elkaar aan en leren van elkaar. Workmate heeft een ruim zorgaanbod en kan daardoor voor veel verschillende doelgroepen zorg faciliteren. We doen dit zowel individueel in de thuissituatie, binnen het onderwijs of tijdens het werk als in groepsverband in onze werkplaatsen. Deelnemers hebben als uitstroomperspectief onbetaald werk en/of betaald werk met en, indien mogelijk, zonder ondersteuning. Dit traject kan in samenspraak gaan met de gemeente en/of het UWV wanneer deze betrokken zijn.

 

Wij bieden zorg aan vier doelgroepen:

  • jongeren van 12 tot 18 jaar die problemen ondervinden binnen het onderwijs en/of in de thuissituatie;
  • jongeren met een taakstraf die vanuit de reclassering worden aangemeld;
  • jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar die uitvallen tijdens de reguliere schoolloopbaan, maar ook geen hebben kunnen vinden en/of problemen ondervinden in de thuissituatie;
  • volwassenen van 18 tot 99 jaar die belemmeringen ondervinden bij het participeren in de maatschappij. Bij de laatste doelgroep zijn we in het bijzonder gespecialiseerd in NAH en autisme.