WIE ZIJN WIJ


Workmate Company is in 2010 opgericht door twee maatschappelijk betrokken ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting opleiding, participatie en/of werk, ongeacht de mate van de beperking of de wijze van financiering. Dit doen we met grote professionaliteit en kennis op het gebied van de handicap en vanuit een maatschappelijke visie: werk en participatie leiden tot meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Voor deelnemers bij wie uitstroom niet tot de mogelijkheden of wensen behoort, is er een passende werkplek binnen de specialistische dagbesteding. We zijn een jong bedrijf, maar momenteel al uitgegroeid tot zo’n 90 cliënten en 20 werknemers en daar zijn we trots op!

WAAROM WMC

Workmate Company onderscheidt zich doordat het een no-nonsensebeleid heeft: het gezamenlijk zorgen voor een goed resultaat heeft de hoogste prioriteit; de hiërarchie binnen het bedrijf is niet van belang, omdat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het gezamenlijke doel. De werknemers zijn professioneel en gediplomeerd en hebben dus verstand van zaken. De mogelijkheden van de deelnemer worden daardoor van alle kanten belicht en doorgelicht.

VISIE EN MISSIE


Workmate Company is ontwikkelingsgericht en heeft haar pijlen gericht op het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de deelnemer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dat wat er is en vanuit daar wordt aansluiting gezocht. Workmate Company kan zich in drie woorden definiëren: creatief, inventief en innovatief. Wij kiezen voor een integrale benadering en handelen daar ook naar. Deelnemers krijgen bij Workmate Company alle kansen om te ervaren, te vertrouwen en te leren, maar ook om zelf kansen te creëren, zodat alle mogelijkheden en talenten benut worden.