SAMENWERKINGEN


 

Workmate organiseert de ondersteuning zo dicht mogelijk rondom de cliënt en werkt nauw samen met haar netwerk. We bewandelen zoveel mogelijk de reguliere hulpverleningspaden en blijven zoeken naar samenwerkingen waar de cliënt het meeste baat bij heeft. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de daarvoor benodigde kennis te waarborgen is Workmate Company op meerdere terreinen met verschillende partijen een intensieve samenwerking aangegaan. Op deze manier is er een groot netwerk ontstaan vanuit Workmate Company met gemeenten, hulpverleningsorganisaties, andere zorgaanbieders en diverse onderwijsinstellingen. Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen waarmee wij samenwerken.

ONDERWIJS


Met het Graafschap College in het bijzonder biedt Workmate Company een individuele opleiding op MBO-niveau 1 en 2 waarbij, naast het praktijkgedeelte, ook het theoretische gedeelte op de betreffende locatie van Workmate Company plaatsvindt. SG Harreveld heeft een grote rol gespeeld in het vormgeven van het modulair leren met een kwetsbare doelgroep. Daarnaast bezit SG Harreveld, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 (VSO), als enige VSO-school in Nederland de licentie om zelfstandig VMBO-opleidingen aan te bieden en te examineren (VO-examenlicentie). Deze samenwerking met Workmate Company betreft vooral kennisdeling, het aanbieden en voorzien van stageplekken en praktijkervaringen uitwisselen. Ook met een aantal zorgpartijen is een samenwerking aangegaan om kennis en deskundigheid op het gebied van NAH en arbeidsmatige dagbesteding te delen.