Privacy Verklaring Website

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jou persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens.


Contactgegevens

Adres: Nobelstraat 7-02 7131 PZ Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 - 700 202
Website: https://www.workmatecompany.nl

Carina Kolkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Workmate Company. Zij is te bereiken via carina@workmatecompany.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Workmate Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Invullen van contactformulier


Gebruik van formulieren

Wanneer u één van de formulieren op deze website gebruikt, vragen we u om persoonsgegevens in te vullen. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (verwerker). Door deze formulieren van Workmate Company te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring. Hieronder staan de belangrijkste zaken over uw privacy.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Workmate Company verwerkt via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Workmate Company verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers voor de volgende doelen:


- Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Met de cookies volgen wij jouw internetgedrag binnen onze site.


Geautomatiseerde besluitvorming

Workmate Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Workmate Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


De gegevens die wij verzamelen via de website worden 5 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Workmate Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Workmate Company gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Workmate Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Social media

Workmate Company gebruikt social media, zoals Facebook en LinkedIn. Het doel is nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media worden gesteld te beantwoorden. Wij behouden ons het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Workmate Company (persoons-)gegevens vastlegt. Deze worden in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Workmate Company is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deelnemers omgaan met persoonsgegevens of reacties die zij plaatsen op berichten van Workmate Company op de social mediakanalen. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via carina@workmatecompany.nl.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Workmate Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carina@workmatecompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Workmate Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Workmate Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met functionaris gegevensbescherming: carina@workmatecompany.nl. In geval van datalekken waarschuwen wij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij waar nodig contact met je opnemen.