MEDEZEGGENSCHAPHet belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar cliënten. Workmate vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze cliënten met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de cliënten. We nodigen dan ook iedere cliënt uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.


Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken, hebben we ervoor gekozen om eenmaal in de twee maanden een informeel gesprek te hebben met de cliënten. De begeleiders vragen de cliënten tijdens hun activiteiten/werkzaamheden hun mening over het een en ander te geven. Deze veilige setting zorgt ervoor dat de cliënt alle ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen te bespreken en te delen en opmerkingen te maken over punten waar het eventueel beter zou kunnen. Eenmaal in het jaar organiseert de directie een vergadering waarbij de cliënten en het personeel met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden vragen beantwoord en discussiepunten aangegaan.