LEERWERKTRAJECTEN


LEERWERKTRAJECTEN

Workmate Company stelt zich als doel trajecten te bieden die ervoor zorgen dat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt wordt verkleind, rekening houdend met de specifieke arbeidsvaardigheden van de cliënt. Binnen de bedrijven waar Workmate Company mee samenwerkt wordt het commerciële aspect, namelijk het maken van hoogwaardige producten, gecombineerd met het stimuleren van de ontwikkeling van vaardigheden van mensen met een arbeidsbeperking. Het ontwikkelen van die vaardigheden is mogelijk op iedere positie op de participatieladder. Deze combinatie is dan ook terug te zien in alle doelgroepen en werkzaamheden van Workmate Company. Workmate gelooft dat iedereen een ontwikkelingsperspectief heeft. De combinatie van deze unieke samenwerking tussen ondernemen, zorg en opleiden heeft ervoor gezorgd dat er een breed netwerk en veel samenwerkingen zijn ontstaan met andere zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en collega ondernemingen op de reguliere arbeidsmarkt. Uitstroom naar een externe partij als een bedrijf, vereniging of stichting is voor ons een succes. Om te bepalen waar het individuele traject uit moet bestaan wordt vrijwel direct een intakegesprek gepland. Tijdens dat gesprek wordt samen met de cliënt besproken welke persoonlijke leerdoelen kunnen helpen bij het vergroten van de arbeidsvaardigheden en de sociale vaardigheden.


Leerwerktrajecten kunnen zowel binnen onze eigen locaties als daarbuiten op de reguliere arbeidsmarkt ingezet worden. Om tot een goede match te komen tussen de cliënt en het arbeidsperspectief maken we gebruik van leerlijnen, beroepentesten en capaciteitenonderzoeken. Na de oriëntatiefase is het perspectief inzichtelijk en op basis daarvan wordt er vorm en inhoud aan het traject gegeven in een gestructureerd trajectplan. In het plan beschrijven we de stappen die Workmate Company met de deelnemer zet met perspectief op betaald werk, participatie in zowel de eigen context als binnen een bedrijf of de interne arbeidsmatige dagbesteding. In alle trajecten is sprake van een combinatie van werken en leren. De resultaten die een deelnemer boekt tijdens zijn of haar traject worden vastgelegd in een portfolio. In dit portfolio kunnen beroepsgerichte vaardigheden en competenties vastgelegd worden. Deze worden intern (!) aangeboden middels kortdurende scholingsmodules zoals VCA basisveiligheid, het heftruckcertificaat en BHV, maar ook langdurige opleidingen als mbo-niveau 1 of 2 (zie ‘Samenwerkingen’). Binnen dit portfolio wordt tevens gewerkt aan sociaal-emotionele  werknemersvaardigheden. Concrete voorbeelden van deze werknemersvaardigheden zijn: het op tijd komen, kunnen samenwerken, kunnen omgaan met feedback, maar ook het houden aan gemaakte afspraken.