Doelgroepen
Workmate Company gelooft in de kracht van diversiteit. Mensen met verschillende ondersteuningsvragen en kwaliteiten vullen elkaar aan en leren van elkaar. Workmate heeft een ruim zorgaanbod en kan daardoor voor veel verschillende doelgroepen zorg faciliteren. We doen dit zowel individueel in de thuissituatie, binnen het onderwijs of tijdens het werk als in groepsverband in onze werkplaatsen. Deelnemers hebben als uitstroomperspectief onbetaald werk en/of betaald werk met en, indien mogelijk, zonder ondersteuning. Dit traject kan in samenspraak gaan met de gemeente en/of het UWV wanneer deze betrokken zijn.Workmate kent vier verschillende specialisaties:

- jongeren van 12 tot 18 jaar die problemen ondervinden binnen het onderwijs en/of in de thuissituatie.

- jongeren met een taakstraf die vanuit de reclassering worden aangemeld, omdat het uitvoeren van de taakstraf op een andere plek niet gelukt is.

- jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 30 jaar die uitvallen tijdens de reguliere schoolloopbaan, maar ook geen baan hebben kunnen vinden en/of problemen ondervinden in de thuissituatie.

- volwassenen van 18 tot 99 jaar die belemmeringen ondervinden bij het participeren in de maatschappij. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in NAH, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Maar wij hebben ook ruime ervaring met cliënten die belemmeringen ondervinden die voortkomen uit een stoornis als ADHD of autisme, een lichamelijke/verstandelijke beperking of vanuit een psychiatrisch ziektebeeld.