Text...

     


BESCHUT WONEN

Naast ambulante zorg biedt Workmate Company ook beschut wonen. Wanneer een veilige thuissituatie niet meer gewaarborgd kan worden, zowel voor de cliënt als voor de familie en/of samenwonenden, kan Workmate beschut wonen inzetten. Een cliënt wordt dan zo spoedig mogelijk uit de gecompliceerde situatie gehaald, waardoor hij of zij in betere omstandigheden zal verkeren zodat er meer zicht is op de cliënt en zijn of haar welbevinden. Dit maakt de kans op het behalen van de individuele doelen aanzienlijk groter. Bij veel cliënten is rust en regelmaat van groot belang en bij een conflictsituatie kan Workmate Company dat blijven bieden. Hierbij wordt altijd individuele begeleiding ingezet. Vaak wordt deze combinatie van beschut wonen en ambulante zorg aangevuld met een zorgvuldig gekozen leerwerktraject, zodat de cliënt vanuit alle kanten een stabiele route krijgt aangeboden.


Randvoorwaarden 

Wij beschikken over één ruim groepshuis aan de Vragenderweg met plek voor totaal 6 jongeren/jongvolwassenen vanaf 16 jaar (al dan niet met een beperking in het autistisch spectrum, ADHD etc.) die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te kunnen wonen zonder begeleiding. Daarnaast hebben we in het centrum van Lichtenvoorde 6 studio’s waar jongeren met meer zelfstandigheid kunnen wonen. Iedere studio beschikt over een eigen keuken en badkamer.

Van de jongeren/jongvolwassenen wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn om op zichzelf te wonen. Daarnaast moet er enige vorm van dagbesteding zijn, bijvoorbeeld werk, school of dagbesteding bij een zorgorganisatie. De jongere/jongvolwassene moet ’s nachts en in het weekend zonder begeleiding in het groepshuis kunnen verblijven. Ook medicatie valt in principe onder eigen verantwoordelijkheid. Er is, in het groepshuis, op werkdagen in de ochtend en aan het einde van de middag begeleiding aanwezig: in de ochtend (8.00-9.15) en avond (17.00-19.00). In de avond wordt er met alle bewoners samen gegeten en er worden corveetaken uitgevoerd. Ook vindt er eens per maand een huisvergadering plaats. Tevens is er een telefonische bereikbaarheidsdienst 24/7 bereikbaar in geval van nood. Dit nummer is altijd doorgeschakeld naar een zorgmedewerker.

ACTUELE BESCHIKBAARHEID

Update vrijdag 17/01/2020: Momenteel zijn er geen plekken beschikbaar voor beschut wonen op de Markt in Lichtenvoorde.

Wil je direct contact hierover? Neem dan contact op met Sanne Rots: Sanne@workmatecompany.nl of 06-82262614.


Begeleiding

De jongeren/jongvolwassenen worden begeleid bij diverse zaken als zelfredzaamheid, sociale en administratieve vaardigheden en opleiding en werk. Ieder individu heeft zijn eigen wensen, competenties en hulpvragen, daarom bieden wij geen vast programma, maar zorg op maat. Met een vaste trajectbegeleider wordt er tijdens individuele begeleidingsmomenten gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. De duur van het traject staat daarmee ook niet per definitie vast. Ons uitgangspunt is maximaal 3 jaar.


Algemene zaken

Alle afspraken worden vastgelegd in een huur- en zorgovereenkomst die getekend wordt door beide partijen. Samen met iedere bewoner wordt tevens een zorgplan met hulpvragen opgesteld. De inschrijving bij een woningcorporatie gebeurt in samenwerking met ons. Bij de jongere/jongvolwassene moet sprake zijn van een bron van inkomsten, zoals een uitkering, loon, studiefinanciering en/of een bijdrage van ouders, indicatie beschut wonen inclusief woonkosten. Hiervan worden de vaste lasten betaald zoals huur en gas/water/elektra en er wordt een gezamenlijk potje gemaakt voor de boodschappen.