BEGELEID WONEN IN EEN WONING VAN WORKMATE COMPANY

Naast ambulante zorg biedt Workmate Company ook begeleid wonen. Wanneer een veilige thuissituatie niet meer gewaarborgd kan worden, zowel voor de cliënt als voor de familie en/of samenwonenden, kan Workmate begeleid, ook wel beschermd wonen genoemd, inzetten. Een cliënt wordt dan zo spoedig mogelijk uit de gecompliceerde situatie gehaald, waardoor hij of zij in betere omstandigheden zal verkeren zodat er meer zicht is op de cliënt en zijn of haar welbevinden. Dit maakt de kans op het behalen van de individuele doelen aanzienlijk groter. Bij veel cliënten is rust en regelmaat van groot belang en bij een conflictsituatie kan Workmate Company dat blijven bieden. Hierbij wordt altijd individuele begeleiding ingezet. Vaak wordt deze combinatie van begeleid wonen en ambulante zorg aangevuld met een zorgvuldig gekozen leerwerktraject, zodat de cliënt vanuit alle kanten een stabiele route krijgt aangeboden. 

 

Indicatie

Je hebt recht op begeleid wonen in een woning van Workmate Company als je:

       -       een JW indicatie hebt of; 
        -      een WMO indicatie of; 
        -      een WLZ indicatie (zowel PGB als ZIN)

 

Wij beschikken over twee adressen waar we begeleid wonen kunnen aanbieden.

 

Vragender

Wij beschikken over één ruim groepshuis en een kleiner woonhuis aan de Vragenderweg. Er is plek voor totaal 9 jongeren/jongvolwassenen vanaf 16 jaar (al dan niet met een beperking in het autistisch spectrum, ADHD etc.)  die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te kunnen wonen zonder begeleiding. De verdeling in de woningen is als volg:  6 in het grote groepshuis en 3 in de kleinere woning.  

 

 

Lichtenvoorde

Daarnaast hebben we in het centrum van Lichtenvoorde 6 studio’s waar jongeren met meer zelfstandigheid kunnen wonen. Iedere studio beschikt over een eigen keuken en badkamer. Deze zorg kan je ontvangen met een:    

        -       JW indicatie

        -       WMO indicatie
        -       WLZ indicatie zowel in PGB als ZIN

 

Actuele beschikbaarheid

Update woensdag 09/09/2020: Momenteel zijn er geen plekken beschikbaar voor begeleid wonen op de Markt in Lichtenvoorde of in Vragender. Wil je direct contact hierover? Neem dan contact op met Sanne Rots: Sanne@workmatecompany.nl of 06-82262614.

 

 

Algemene zaken

Alle afspraken worden vastgelegd in een huur- en/of zorgovereenkomst die getekend wordt door beide partijen. Samen met iedere bewoner wordt tevens een zorgplan met hulpvragen opgesteld. De inschrijving bij een woningcorporatie gebeurt in samenwerking met ons. Bij de jongere/jongvolwassene moet sprake zijn van een bron van inkomsten, zoals een uitkering, loon, studiefinanciering en/of een bijdrage van ouders. Hiervan worden de vaste lasten betaald zoals huur en gas/water/elektra en er wordt een gezamenlijk potje gemaakt voor de boodschappen.

 

 

Voorwaarden

Van de jongeren/jongvolwassenen wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn om op zichzelf te wonen. Daarnaast moet er enige vorm van dagbesteding zijn, bijvoorbeeld werk, school of dagbesteding bij een zorgorganisatie. De jongere/jongvolwassene moet ’s nachts en in het weekend zonder begeleiding in het groepshuis kunnen verblijven. Ook medicatie valt in principe onder eigen verantwoordelijkheid. Er is, in het groepshuis, op werkdagen in de ochtend en aan het einde van de middag begeleiding aanwezig: in de ochtend (8.00-9.15) en avond (17.00-19.00). In de avond wordt er met alle bewoners samen gegeten en er worden corveetaken uitgevoerd. Ook vindt er eens per maand een huisvergadering plaats. Tevens is er een telefonische bereikbaarheidsdienst 24/7 bereikbaar in geval van nood. Dit nummer is altijd doorgeschakeld naar een zorgmedewerker. 

BEGELEID WONEN IN EEN EIGEN WONING

Naast het begeleiden van jongeren in een woning van Workmate Comapny is het ook mogelijk om begeleid te wonen in een eigen (huur)woning. Ook hier kan er een pakket samengesteld worden voor begeleid wonen in combinatie met ambulante zorg en een leerwerktraject.De jongeren wonen zelfstandig en worden begeleid bij diverse zaken als zelfredzaamheid, sociale en administratieve vaardigheden en opleiding en werk. Ook hier is er een 24 uurs bereiksbaarheidsdienst.

Ieder individu heeft zijn eigen wensen, competenties en hulpvragen, daarom bieden wij geen vast programma, maar zorg op maat. Met een vaste trajectbegeleider wordt er tijdens individuele begeleidingsmomenten gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. De duur van het traject staat daarmee ook niet per definitie vast. Ons uitgangspunt is maximaal 3 jaar.


Indicatie

Je hebt recht op begeleid wonen in een eigen woning als je:
        -       een JW indicatie hebt of; 
        -       een WMO indicatie of;
        -       onder de WLZ zorg in natura VPT /MPT of;
        -       onder de WLZ pgb valt.