BEGELEID WONEN


BEGELEID WONEN IN EEN WONING VAN WORKMATE COMPANY


Wanneer een veilige thuissituatie niet meer gewaarborgd kan worden, zowel voor de cliënt als voor de familie en/of samenwonenden, kan Workmate begeleid, ook wel beschermd wonen genoemd, inzetten. Een cliënt wordt dan zo snel mogelijk uit de gecompliceerde situatie gehaald. Dit maakt de kans op het behalen van de individuele doelen aanzienlijk groter. Bij veel cliënten is rust en regelmaat van groot belang en bij een conflictsituatie kan Workmate Company dat blijven bieden. Hierbij wordt altijd individuele begeleiding ingezet. Vaak wordt deze combinatie van begeleid wonen en ambulante zorg aangevuld met een zorgvuldig gekozen leerwerktraject/dagbestedingsplek, zodat de cliënt op alle vlakken een stabiele route krijgt aangeboden. 


Indicatie

Je hebt recht op begeleid wonen in een woning van Workmate Company als je:

       -       een JW indicatie hebt of; 
        -      een WMO indicatie of; 
        -      een WLZ indicatie (zowel PGB als ZIN)


Wij beschikken over twee adressen waar we begeleid wonen kunnen aanbieden:


Vragender

Wij beschikken over één ruim groepshuis en een kleiner woonhuis aan de Vragenderweg. Er is plek voor totaal 9 jongeren/jongvolwassenen vanaf 16 jaar (al dan niet met een beperking in het autistisch spectrum, ADHD etc.)  die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te kunnen wonen zonder begeleiding. De verdeling in de woningen is als volg:  6 in het grote groepshuis en 3 in de kleinere woning.  


Lichtenvoorde

Daarnaast hebben we in het centrum van Lichtenvoorde 6 studio’s waar jongeren met meer zelfstandigheid kunnen wonen. Iedere studio beschikt over een eigen keuken en badkamer. Deze zorg kan je ontvangen met een:    

        -       JW indicatie

        -       WMO indicatie
        -       WLZ indicatie zowel in PGB als ZINBEGELEID WONEN IN EEN EIGEN WONING


Naast het begeleiden van jongeren in een woning van Workmate Company is het ook mogelijk om begeleid te wonen in een eigen (huur)woning. Ook hier kan er een pakket samengesteld worden voor begeleid wonen in combinatie met ambulante zorg en een leerwerktraject. De jongeren wonen zelfstandig en worden begeleid bij diverse zaken als zelfredzaamheid, sociale en administratieve vaardigheden en opleiding en werk. Ook hier is er een 24 uurs bereiksbaarheidsdienst.

Ieder individu heeft zijn eigen wensen, competenties en hulpvragen, daarom bieden wij geen vast programma, maar zorg op maat. Met een vaste trajectbegeleider wordt er tijdens individuele begeleidingsmomenten gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. De duur van het traject staat daarmee ook niet per definitie vast. Ons uitgangspunt is maximaal 3 jaar.


Indicatie

Je hebt recht op begeleid wonen in een eigen woning bij:
        -       een JW indicatie 
        -       WMO indicatie of;
        -       onder de WLZ zorg in natura VPT /MPT 
        -       onder de WLZ pgb


Actuele beschikbaarheid

Update woensdag 25-4-2022: Er zijn momenteel een aantal plekken beschikbaar. Wil je direct contact hierover? Neem dan contact op met Tommy Roosendaal: tommy@workmatecompany.nl of 0544 700 202.