​​​​​​​


Ambulante zorg

Workmate company heeft veel ervaring in het bieden van ambulante zorg: zorg op locatie. Dat houdt in dat cliënten thuis of op locatie zorg ontvangen. Wij bieden dit los van een intern traject bij Workmate Company. Hierbij richten wij ons vooral op de cliënten bij wie de thuissituatie verstoord is en er (nog) geen motivatie voor of perspectief op geschikte scholing of passend werk is. Samen met een persoonlijke begeleider wordt er een begeleidingsplan opgesteld met haalbare, realistische doelstellingen. Hierin vinden wij het opbouwen van een sociaal netwerk, zelfstandig wonen, financiën/administratie, sport en gezondheid en een zinvolle daginvulling belangrijk.


Een goede daginvulling heeft altijd direct invloed op de thuissituatie. Onder een goede daginvulling kan worden verstaan: het meedoen in de buurt, vrijwilligerswerk bij een vereniging, naar school gaan, betaald werk hebben of dagbesteding. Er zijn veel ambulante hulpverleners in dienst bij Workmate Company. Er is dus altijd wel een hulpverlener met wie de cliënt een klik heeft, waardoor de kans op het behalen van de doelen wordt vergroot. Wij denken namelijk dat het inzetten van ambulante hulp ertoe kan leiden dat het traject bij Workmate Company beter zal slagen.