Text...

AMBULANTE BEGELEIDING


Workmate Company heeft veel ervaring in het bieden van ambulante zorg: zorg op locatie. Dat houdt in dat cliënten thuis of op locatie zorg ontvangen. Wij bieden dit los van een intern traject bij Workmate Company. Hierbij richten wij ons vooral op de cliënten bij wie de thuissituatie verstoord is en er (nog) geen motivatie voor of perspectief op geschikte scholing of passend werk is. Samen met een persoonlijke begeleider wordt er een begeleidingsplan opgesteld met haalbare, realistische doelstellingen. Hierin vinden wij het opbouwen van een sociaal netwerk, zelfstandig wonen, financiën/administratie, sport en gezondheid en een zinvolle daginvulling belangrijk. Een goede daginvulling heeft altijd direct invloed op de thuissituatie. Onder een goede daginvulling kan worden verstaan: het meedoen in de buurt, vrijwilligerswerk bij een vereniging, naar school gaan, betaald werk hebben of dagbesteding. Er zijn veel ambulante hulpverleners in dienst bij Workmate Company. Er is dus altijd wel een hulpverlener met wie de cliënt een klik heeft, waardoor de kans op het behalen van de doelen wordt vergroot. Wij denken namelijk dat het inzetten van ambulante hulp ertoe kan leiden dat het traject bij Workmate Company beter zal slagen.

 

Workmate Company biedt ambulante zorg in de volgende 8 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Winterswijk.

 

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

 

Als je de diagnose hersenletsel krijgt verandert je leven van de ene op de andere dag. Er is een tijd vóór en een tijd na het hersenletsel. Je moet jezelf weer opnieuw ontdekken, dat kan samengaan met veel onzekerheden. Zoek je een omgeving waar je kunt onderzoeken wat je mogelijkheden zijn en waar je tevens met al je vragen terecht kunt?
Wij bieden een rustige en lerende omgeving waarbij je in contact komt met mensen die een soortgelijke ervaring kennen. Je leert van elkaar en deelt ervaringen. De begeleiders ondersteunen je bij het opnieuw ontdekken van jezelf. Daarbij betrekken we ook je eigen netwerk. 

 

We gaan samen op zoek naar jouw mogelijkheden en talenten, waarbij we rekening houden met de beperking. Zo krijg je inzicht in je eigen mogelijkheden en wensen voor de toekomst. We leggen in een persoonlijk gesprek graag uit wat de diverse opties bij Workmate inhouden. Daarnaast biedt Workmate Company ook een mogelijkheid tot ambulante begeleiding, zo kunnen we op meerdere vlakken passende zorg bieden. Voel je welkom bij Workmate Company!