​​​​​​​


Beschermd wonen

Naast ambulante zorg biedt Workmate Company ook beschermd wonen. Wanneer een veilige thuissituatie niet meer gewaarborgd kan worden, zowel voor de cliënt als voor de familie en/of samenwonenden, kan Workmate beschermd wonen inzetten. Een cliënt wordt dan zo spoedig mogelijk uit de gecompliceerde situatie gehaald, waardoor hij of zij in betere omstandigheden zal verkeren zodat er meer zicht is op de cliënt en zijn of haar welbevinden. Dit maakt de kans op het behalen van de individuele doelen aanzienlijk groter. Bij veel cliënten is rust en regelmaat van groot belang en bij een conflictsituatie kan Workmate Company dat blijven bieden. Hierbij wordt altijd individuele begeleiding ingezet. Vaak wordt deze combinatie van beschermd wonen en ambulante zorg aangevuld met een zorgvuldig gekozen leerwerktraject, zodat de cliënt vanuit alle kanten een stabiele route krijgt aangeboden.

​​​​​​​