SAMENWERKINGEN


Samenwerkingen


Workmate organiseert de ondersteuning zo dicht mogelijk rondom de cliënt en werkt nauw samen met zijn/haar netwerk. We bewandelen zoveel mogelijk de reguliere hulpverleningspaden en blijken zoeken naar samenwerkingen waar de cliënt het meeste baat bij heeft. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de daarvoor benodigde kennis te waarborgen is Workmate Company op meerdere terreinen met verschillende partijen een intensieve samenwerking aangegaan. Op deze manier is er een groot netwerk ontstaan binnen gemeenten (Gemeente Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Gemeente Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en gemeente Winterswijk), hulpverleningsorganisaties (Siza, Stichting de Lichtenvoorde, Zozijn, SZMK, MCE – Zorg, Estinea, Op Weg Coaching, GG-Net, ‘s Heerenloo, Zorgactief en Jongplus), andere zorgaanbieders (PT Robin en de Weijdeblik) en diverse onderwijsinstellingen (Bariet, Marianum, Pronova, Prakticon, het Graafschap College, SG Harreveld en het Metzo College).


Met het Graafschap College in het bijzonder biedt Workmate Company een individuele opleiding op MBO-niveau 1 en 2 waarbij, naast het praktijkgedeelte, ook het theoretische gedeelte op de betreffende locatie van Workmate Company plaatsvindt. SG Harreveld heeft een grote rol gespeeld in het vormgeven van het modulair leren met een kwetsbare doelgroep. Daarnaast bezit SG Harreveld, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 (VSO), als enige VSO-school in Nederland de licentie om zelfstandig VMBO-opleidingen aan te bieden en te examineren (VO-examenlicentie). Deze samenwerking met Workmate Company betreft vooral kennisdeling, het aanbieden en voorzien van stageplekken en praktijkervaringen uitwisselen. Ook met een aantal zorgpartijen is een samenwerking aangegaan om kennis en deskundigheid op het gebied van NAH en arbeidsmatige dagbesteding te delen.

Partijen