MEDEZEGGENSCHAPHet belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar cliënten. Workmate vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze cliënten met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de cliënten. We nodigen dan ook iedere cliënt uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.


Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken is er een cliëntenraad in het leven geroepen met een voorzitter, vicevoorzitter en meerdere leden. De centrale cliëntenraad zorgt ervoor dat de wensen van cliënten gehoord worden en daar waar het kan gerealiseerd worden, zodat de optimale werksfeer wordt behouden en onderhouden. Eenmaal in de zes maanden organiseert de centrale cliëntenraad een vergadering waarbij de cliënten en het personeel met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden vragen beantwoord en discussiepunten aangegaan.


Voor ideeën en of vragen kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de cliëntenraad: